۷۳ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر