آیت الله منتظری خطاب به هیات مرگ : نام شما را در لیست جنایتکاران تاریخ مینویسند!

آیت الله العظمی منتظری: بزرگترین جنایتی که به جمهوری اسلامی شد، به دست شما( هیات مرگ در سال 1367) انجام شده و نام شما را در لیست جنایتکاران تاریخ مینویسند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر