۸۸ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۷ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر