۸۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۸ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر