۷۶ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۵ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر