۸۰ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۹ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر