۸۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


  پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۰  می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر