۸۶ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۶ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر