ثبت درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث توسط زینب طاهری وکیل وی


روز سه شنبه مورخ 1 خرداد 1397 درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث توسط وکیل وی سرکار خانم زینب طاهری به ثبت رسید و برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع گردید.
دلیل درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث، عدم امعان نظر دادگاه به اظهارات آقای ثلاث و اسناد و دلایل متقن و آشکارِ موجود، دال بر بی گناهی آقای محمد یاور ثلاث است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر