از میان این دو سند که در کانال تلگرامی مزار سلطانی انتشار یافته کدام یک اصیل و کدام یک دستکاری شده است؟

از میان این دو سند که در کانال تلگرامی مزار سلطانی انتشار یافته کدام یک اصیل و کدام یک دستکاری شده است؟

⭕️قبول کنیم که یکی دستکاری شده است، تکلیف چیست؟!

هر کسی از ظن خود...

🔰 @kianetasavof

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر