خطر اعدام درویش بی گناه محمد یاور ثلاث


عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از ارسال پرونده محمد یاوز ثلاث به اجرای احکام خبر داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر