یک مقام امنیتی در یک جلسه قضایی مدعی شد؛ مصلحت نظام بر این است که اقای ثلاث بعنوان قاتل نیروهای ناجا اعدام شود

وحید بهشتی : روز گذشته دریکی ازبخشهای قضایی جلسه ای پیرامون پرونده آقای ثلاث بود،که درآن جلسه گفته شدعلیرغم بیگناهی آقای ثلاث،مصلحت نظام براین است که اوبه عنوان قاتل نیروهای ناجا اعدام شود!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر