۹۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۰ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر