۸۷ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۶ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر