۷۸ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۷ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر