۹۲ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۱ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر