شش تن دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار جلوگیری از اعدام درویش محمد ثلاث شدند

شش تن دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه های اقدام عاجل خواستار جلوگیری از اعدام درویش محمد ثلاث و بررسی مجدد پرونده وی شدند. 

«جولی وارد»  نماینده انگلستان در اتحادیه اروپا ؛ درخواست اقدام عاجل«جولی وارد»  نماینده انگلستان در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعدام محمدیاور ثلاث و رسیدگی مجددبه پرونده وی


«جاسنکو سلیموریک» نماینده سوئد دراتحادیه اروپا ؛ درخواست اقدام عاجل «جاسنکو سلیموریک»  نماینده سوئد در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعدام محمدیاور ثلاث و رسیدگی مجددبه پرونده وی
مارک دمیسمارکر»  نماینده بلژیک در اتحادیه اروپا ؛ درخواست اقدام عاجل«مارک دمیسمارکر»  نماینده بلژیک در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعدام محمدیاور ثلاث و رسیدگی مجددبه پرونده وی
«بران ایسلاو ایشکریپک»  نماینده اسلواکی  ؛ درخواست اقدام عاجل«بران ایسلاو ایشکریپک»  نماینده اسلواکی در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعدام محمدیاور ثلاث و رسیدگی مجددبه پرونده وی
 «کالوت چامبون» نماینده اسپانیا در اتحادیه اروپا ؛ درخواست اقدام عاجل«کالوت چامبون»  نماینده اسپانیا در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعدام محمدیاور ثلاث و رسیدگی مجددبه پرونده وی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر