این چه نظامی است که باید خون بی گناهان برای مصلحتش ریخته شود!


گفته اندکه همه میدانند درویش محمدثلاث بیگناه است امابرای مصلحت نظام ،آقای ثلاث باید به عنوان قاتل نیروهای ناجا اعدام شود! 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر