بهشتی : وقتی محمدثلاث اتهامات انتسابی در اولین دادگاه را نپذیرفت، انگشت وی را شکستند

وحید بهشتی درمصاحبه با بی بی سی: دادگاههای تشکیل شده برای دراویش دارای ایرادات شکلی وماهوی بسیار و فاقد وجاهت قانونی است؛ وقتی محمد ثلاث در دادگاه اول اتهامات را رد کرد، انگشت او را شکستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر