۸۴ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشتیکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۳ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر