اعتراض جهانی به حکم ناجوانمردانه اعدام برای درویش محمد ثلاث

اظهار همدردی و اعلام حمایت وسیع افکارعمومی مردمی از دراویش صلحجو و ستمزده نعمت اللهی سلطانعلیشاهی در ایران، و ابراز انزجار مردمی از سرکوب دراویش صلحجوی سلطانعلیشاهی گنابادی توسط ضابطان قضایی و بازجویان امنیتی”صوفی کش” رژیم ایران.
در روز های ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ آزادیخواهان و مدافعان “حقوق بشر” همراه با جمعی از هواداران تصوف و عرفان, کنفرانس همراه با تظاهرات خیابانی در قلب شهر وین پایتخت اتریش برپا کردند که مورد توجه و حمایت صدها گردشگر و شهروند اتریشی قرار گرفت و همدردی صمیمانه آنها با دراویش صلحجو و ستمزده در ایران را برانگیخت.

مردم اتریش با امضاء و عکس خود خاستدار جلوگیری از اعدام بی عادلانه محمد یاور ثلاث و رسیدگی مجدد به پرونده وی شدند.

مردم اتریش نیز خواهان متوقف کردن بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و سرکوب دراویش شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر