به زودی منتشر خواهد شد؛ قضیه امضاهای مجعول و عاقبت نابخیر آن...


تفرقه ها، انشعابها، تقلبها، تحریفها و ... و ارتباط آن با اسنادی با امضاهای جعلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر