توطئه سازمان یافته برای برچیدن دراویش گنابادی در سراسر ایران و ریشه کن کردن آنها


وقتی صحبت از یک توطئه سازمان یافته برای برچیدن دراویش گنابادی در سراسر ایران و ریشه کن کردن آنها می کنیم، دقیقا از چه چیزی صحبت می کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر