خبرگزاری صوفیه و فرقه نیوز تبدیل به کانالهای رسمی اهل تصوف شده


از کی تا حالا امثال کانالهای خبرگزاری صوفیه و فرقه نیوز تبدیل به کانالهای رسمی اهل تصوف شده که به قول خود هزاران مخاطب درویش دارند و با بزرگان همکاری میکنند؟

این شیاطین حقه باز که امروز برای مشایخ ابراز دلسوزی میکنند, چندی پیش تهمت غلو به این بزرگان میزدند . 
همانها بودند که به حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه تهمت و بی اهانتی میکردند که ایشان تناقض در حرف و عمل دارد.


و با بی شرمی تمام اقطاب گرامی سلسله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی را مسخره و با ساختن جک ها مورد تمسخر و خنده قرار میدادند.


این شیاطین حقه باز که امروز برای مشایخ ابراز دلسوزی میکنند, چندی پیش تهمت غلو به این بزرگان میزدند .

و دیدگاه قطب بزرگوار حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه را بر خلاف قرآن مینامیدند.

آیا فراموش کردید؟ همین ها بودند که حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه و پیروان ایشان را منحرف میخواندند و به وسعت این افکار شیطانی خود را منتشر میکردند. 


🔰 @kianetasavof
کیان تصوف 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر