نمایندگان پارلمان اروپا با قاطعیت خواهان اعاده دادرسی بیدرنگ آقای درویش محمد یاور ثلاث می باشند


تاکنون ۵۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا خواهان لغو حکم اعدام درویش محمد ثلاث شده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر