۹۰ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۱۹ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر