چرا اعاده دادرسی محمدیاور ثلاث ضرورت دارد؟


تکفیری ـ داعشی های قوه قضاییه قادر به اثبات مجرمیت آقای محمدیاور ثلاث نبوده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر