واکنش دو کنشگر مدنی نسبت به حکم قصاص درویش محمدیاور ثلاث

نسرین ستوده: حکم آقای محمد ثلاث برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه صادر شده است

 هاشم خواستار: امروز باید از حقوق محمد ثلاث حمایت کنیم و فریاد برآریم که ما هم محمد ثلاث هستیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر