۷۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۸ می ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر