۵۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت



سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ؛ ۱۰ آپریل ۲۰۱۸ میلادی مصادف با ۲۳ رجب ۱۴٣۹ هجری قمری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر