تکفیری-داعشی های قوه قضائیه نام طلایی «درویش محمدثلاث» را در فهرست شهدای گلگون کفن قرار داده اند

تکفیری - داعشی های قوه قضائیه در پی به شهادت رساندن سردار درویش راجی،اکنون نام طلایی «درویش محمدثلاث» را در فهرست شهدای گلگون کفن قرار داده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر