۶۲ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۱ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر