۶۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۸ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر