۶۴ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۳ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر