نگاهی به یک بیانیه که در انتساب به دولتسرای آقای دکتر نورعلی تابنده قرائت شد!

سایت “کیان تصوف” با انتشار یک مستند صوتی- تصویری توضیحی بر بیانیه ای که در روز پانزده بهمن در انتساب به دولتسرا – محل اقامت آقای دکترتابنده – قرائت شد ارائه کرده است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر