ترفند پوسیده و نخ نمای ایادی «فرقه سرکوبعلیشاهی» برای ایجاد تفرقه و بدبین کردن مردم نسبت به هموطنان عرب خوزستان

ترفند پوسیده و نخ نمای ایادی «فرقه سرکوبعلیشاهی» برای ایجاد تفرقه و بدبین کردن مردم نسبت به هموطنان عرب خوزستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر