۶۳ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۲ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر