یک نفر ترمز اراکی را بکشد اراکی در حوزه نشسته و برای همه نسخه می پیچد ؛ یک نفر جلوی این مردک تکفیری را بگیرد که برای همه نسخه تکفیر می پیچد ، اگر نمی توانید ترمز این مردک را بکشید ، پوزه بند خیلی گران نیست (عوعو کردن بس است). 
آخوند دیگری نگرانی خود را نسبت به پرداخت وجوه مسلمین به نحوی دیگر بیان می کند؛ در این زمینه آخوندک زادهوش مدیر مرکز جامعة المرتضی گفت : 


متأسفانه در کشورهای مختلف افرادی وجوهات و سهم امام را به بیت شیرازی داده و تشیع خود را با نسخه این جریان تنظیم می‌کنند؛ از این‌رو مهمترین وظیفه همه خارج کردن این دسته مردم از غفلت است تا عقبه اندکی که تشیع انگلیسی در ایران و کشورهایی مانند عراق دارند از ادامه مسیر منصرف شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر