خشم فروخورده دراویش می رود که به فریادی عظیم تبدیل شود

آغاز حرکتهای دراویش گنابادی در اعتراض به سرکوب گسترده آنها و بازداشت دکتر نورعلی تابنده و خلف وعده آقای یونسی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر