۶۰ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشتپنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ؛ ۱۹ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر