۶۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ؛ ۲۰ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر