۶۷ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ۲۶ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر