۶۵ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۴ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر