دکتر سیدمصطفی آزمایش : «مبنای گزارشهای مجامع بین المللی، اکنون گزارشهای دقیق دکتر احمدی نژاد از ضعف قوه قضائیه است»

دکتر سید مصطفی آزمایش حقوق دان، نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، در برنامه ای که برای پخش در اختیار شبکه جهانی «دُرّتی وی» قرار گرفته است با اشاره به فعالیتهای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در دو هفته گذشته در پارلمان اروپا در دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بشری گفت؛ ستاد حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در نشستهای خود با اعضای موثر پارلمان اروپا و ارائه گزارشها و مستندات غیر قابل انکار «نقض مستمر حقوق بشر در ایران»، ضعف ماهوی و فطری قوه لگدمال شده قضایی را مورد بررسی قرار دادند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر