برگزاری جلسات فقری در سراسر ایران به صورت وقفه ناپذیر ادامه دارد


مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه دراویش درسراسر شهرهای ایران به صورت گسترده و گردشی برگزار می گردد و وقفه ای در برگزاری جلسات حاصل نشده است.

بنا بر گزارشات رسیده، فقرا و ارادتمندان سلسله نعمت اللهی گنابادی با تجمع و گردهمایی در منازل مسکونی خود به صورت گسترده و گردشی در سراسر ایران به برگزاری مجالس هفتگی اهتمام و جدیت کامل می ورزند.

بنا بر همین گزارش، هم اکنون در شهر اصفهان در ۱۵۰ نقطه شهر دراویش گنابادی گرد هم جمع شده و مجالس هفتگی را برگزار می کنند، سایر شهرهای ایران نیز از کوچک و بزرگ به همین صورت شاهد برگزاری مجالس هفتگی دراویش در منازل مسکونی پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی می باشد.

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر