هشدار جدی نمايندگان كرد به ریيس‌جمهور


مزد سال‌ها زحمات  اين مردم را با  خالی‌كردن سفره خانواده‌های آنان پاسخ می دهید.  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر