۴٣ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ ؛ ۰۲ آپریل ۲۰۱۸ میلادی مصادف با ۱۷ رجب ۱۴٣۹ هجری قمری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر