۶۶ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت


چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ؛ ۲۵ آپریل ۲۰۱۸ میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر