جولی واردنماینده پارلمان اروپا : ما در برابر سرکوب دراویش وحصر خانگی دکتر تابنده سکوت نخواهیم کرد


جولی وارد نماینده پارلمان اروپا از کشور انگلستان: ما در برابر سرکوب دراویش، حکم اعدام محمد ثلاث و حصر خانگی دکتر تابنده سکوت نخواهیم کرد. 

جولی وارد نماینده پارلمان اروپا از کشور انگلستان در پیامی که مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ در پارلمان اروپا در ارتباط با سرکوب دراویش گنابادی داد گفت: دولت ایران و نهادهای ایرانی بدانند و آگاه باشند که ما به طور جدی به سرکوب دراویش، حکم اعدام محمد ثلاث و حصر خانگی دکتر تابنده سکوت توجه خاص داریم و درباره آن آگاهی رسانی می کنیم و به هیچ عنوان سکوت نخواهیم کرد.

جولی وارد در بخش دیگری از این پیام گفت؛ من در پارلمان اروپا در زمینه حقوق بشر بسیار فعال هستم زیرا معتقدم که اگر ما حقوق بشر و کرامت انسانی و ارزشهای حقوق بشری اروپا را نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در سراسر جهان رعایت نکنیم، اعتبار حقوقی کلیه فعالیتهای خود را ازدست خواهیم داد. 

خانم وارد افزود: بسیار مهم است که من این ارتباطات را با گروههای مختلف جامعه مدنی، مذهبی و فعالان حقوق بشر «که سعی در تنویر افکار عمومی در ارتباط با نقض حقوق بشر و اتفاقات وحشتناکی که در حال حاضر در جهان در حال روی دادن است، دارند»، دارم.

نماینده پارلمان اروپا از کشور انگلستان در پایان گفت؛ من از این جهت که از مردم ایران «که بر علیه حکم اعدام محمد ثلاث و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده اعتراض می کنند»، حمایت می کنم بسیار خوشحال هستم، و به نظر من بسیار مهم است که دولت ایران و نهادهای ایرانی بدانند و آگاه باشند که ما به طور جدی به این مساله توجه خاص داریم و درباره آن آگاهی رسانی می کنیم و به هیچ عنوان سکوت نخواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر