حمایت از گلرخ ایرایی، سهیل عربی و همچنین اعتراض به شهادت سردار جانباز درویش محمد راجی در صحن علنی سازمان ملل متحد

گزارش نماینده سازمان سودویند درصحن علنی سازمان ملل متحد درحمایت از گلرخ ایرایی، سهیل عربی و سایر زندانیان سیاسی و همچنین اعتراض به شهادت سردار جانباز درویش محمد راجی در زندان

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر